Wybory Samorządowe 2018

21 października 2018 r. przed nami – WYBORY SAMORZĄDOWE

Drogie Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Jestem ludowcem z dziada pradziada i synem tej ziemi. Chcę WAM i JEJ służyć!

Doświadczenia po 1989 r. dowiodły, że Ruch Ludowy stał na straży stabilności i praworządności kolejnych rządów w wolnej ojczyźnie. Dlaczego zatem kolejne ekipy rządzące dążyły do wymazania PSL z mapy politycznej Polski? Działania te obecnie przybrały na sile.

Ważne jest więc, aby nasza ziemia rzeszowska miała swych niezłomnych przedstawicieli we władzach województwa. Z przerażeniem patrzę, jak w partii rządzącej władzę przejmują klany rodzinne i układy, oraz są prowadzone gry interesów na niespotykaną dotąd skalę. Majątek narodowy jest niweczony.

Strach! Strach! Stał się wszechobecny w życiu  rodzinnym i zawodowym. Wszystko to najlepiej dowodzi tego, że nasza ziemia rzeszowska musi mieć swych ludowców i uczciwych przedstawicieli we władzach województwa.

Dlatego zdecydowałem  się  kandydować  … aby NAS nie zastraszano! Nie oszukiwano!

Z różnych względów gospodarstwa rolne na Rzeszowszczyźnie przestały być źródłem naszego utrzymania. Tysiące z NAS tuła się za pracą na obczyźnie. Więzi rodzinne i nasze tradycje obumierają. Szczególnie oburzają sygnały, że obecna wojewódzka władza marszałkowska wyprowadza z województwa gdzieś miliony złotych w Polskę. Przykładów aż nadto.

Tymczasem Podkarpacie, jako jedyne województwo w kraju rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość winno udowodnić swoją wyjątkowość oraz wigor gospodarczy dla dobra całej Polski. Jest jednak odwrotnie. Staliśmy się antywzorcem.

Dlatego też, aby przeciwdziałać czarnym chmurom, jakie zawisły nad Podkarpaciem, postanowiłem korzystając z tradycji ludowców, uczynić jak najwięcej, by Rzeszów i Podkarpacie nie stały się ich ofiarą!

Edward Słupek

Lista nr 2 pozycja nr 2

do Sejmiku województwa podkarpackiego

lista nr 2 pozycja nr 2 do sejmiku podkarpackiego